Dr. Prateek Kumar Dinkar

Editor-In-Chief & Founder

Chief Associate Editors

Shankhaneel Ghosh

Pranki Sharma

Dr Hassan Mumtaz

Amaan Javed

Dr. Tejas Shelar

Dr. Prashant Upadhyay

Managing Editors

Rusab Baig

Nada Riyaz

Siddhant Vohra

Yesha Chauhan
Rahul Raman
Yashaswi Singh

Editors

Yukta Mishra

Kirti Gautam

Sheryl Deva

Manaswi Shamsundara

Dr. Sneha Poladi

Dr. Gaurang Narayan

Dr. Gayathri Gandrakota

Dr. Snigdha Sharma

Anam Sayed

Writers

Dr. Kshitij Singh

Ritika Jain

Sakshi Manglik

Isha Dashore

Taj Prabhugaunker

Preksha Bafna

Divyanshi Vijay Kumar

Tooba Khurseed

Dr. Akankshi Oberoi

Dr. Tanya Jose Orappaniyil

Sunanda Banerjee

Zoya Khan

Anagha SK

Bloggers

Nitya Nayak

Ananya Jain
Dr. Beenish Aslam
Sucharu Asri
Dr. Pragathi Munnangi

Fact Checkers

Chirag Kinger
Anuhya Tejaswi Gunt
Akash Charan V

Photo Editor/Researchers

Saumya

Social Media Managers

Aparna Gupta

Arnav Bansal
Umdat Unnisa

Dr. Mehak Dagar

Digital Content Creator & IT Team

Suhana Islam

Sristy Choudhary

Mili Sharma

A Kathir Karuppiah

Interviewers

Dr. Arisha Khan

Dr. Atika